SAA Anonymní sexholici

Česká republika

Hlavní stránka Kde se scházíme? Chci vám zanechat zprávu Často kladené otázky Akce

Obsah

Náš program

„Účastí na setkáních SAA začíná naše nová cesta životem. Společenství SAA podporuje proces našeho uzdravení, přičemž popis oné vlastní práce na uzdravení najdeme ve Dvanácti krocích. Setkání představují prostor, kde se učíme, jak začlenit tyto kroky do našich životů. Práce na Dvanácti krocích vede k duchovní proměně, jejímž cílem je trvale udržitelná úleva od naší závislosti.“ (Anonymní sexholici, strana 20)

Pro mnohé z nás bylo uzdravení možné pouze za situace, v níž jme přijali, že jsme byli bezmocní vůči našemu návykovému sexuálnímu chování a bylo nám jasné, že jsem nebyli schopni vyřešit naše problémy sami. Potřebovali jsme sílu a moudrost nacházející se ve vztahu, abychom se učili, jak žít bez sexuálního návyku, aniž bychom mu podléhali byť jen jednou za čas. K tomuto poznání došli mnozí z nás poté, co začali navštěvovat setkání SAA. Setkali jsme se zde s lidmi, kteří s námi mluvili o našem problému. Tito lidé nás chápali a cítili to samé. Přijali nás takové, jací jsme byli. V tomto prostředí jsme slyšeli příběhy podobné našim a pochopili jsme, že uzdravení z naší nemoci bylo možné. Zůstali jsme, protože jsme dostali naději na změnu. Později jsme zůstali, protože tato naděje byla naplněna.

Když jsme přišli do SAA, bylo nám navrženo, abychom ukončili naše zničující návykové sexuální chování. Mnoho z nás to nikdy nezkusilo a představa něčeho takového byla nepředstavitelná a hrozná. Myšlenka střízlivosti byla bolestivá, nemožná, nebo někdy jen hrozně nudná.

Avšak objevili jsme, že svědomitým uplatňováním Dvanácti kroků v našich životech můžeme abstinovat jak od neustálého zaobírání se sexem, tak nutkavého sexuálního chování. Díky tomu jsme více a více jasně viděli, kým že to ve skutečnosti v naší závislosti jsme. Našli jsme víru a odvahu změnit náš způsob myšlení a chování. Přijímáním každodenních problémů jako odrazových můstků k duchovnímu růstu, jsme začali rozvíjet duchovní vztah se Sílou vyšší než jsme my. Pro mnoho z nás to znamenalo uzdravující a milující vztah. Tím, jak jsme pokračovali s prací na Dvanácti krocích, jsme zažili návrat naší osobní celistvosti a objevili nový pocit smyslu v našich životech. Objevili jsme radost z osvobození od závislosti.

Nejprve jsme zůstali, protože jsme věděli, že musíme zůstat, abychom mohli přežít, nyní zůstáváme, protože chceme. Zůstáváme, protože víme, že tady bude naplněna naše prázdnota. Tady můžeme najít to, co jsme hledali ve všech těch temných místech naší závislosti. Tento program uzdravení nabízí sebeúctu.