SAA Anonymní sexholici

Česká republika

Hlavní stránka Kde se scházíme? Chci vám zanechat zprávu Často kladené otázky Akce

Obsah

Zůstat střízlivý

NA PROGRAMU, KTERÝ VEDE K UZDRAVENÍ, NIKDY NEPRACUJEME SAMI! Začali jsme Prvním krokem: „Přiznali jsme, že jsme byli bezmocní vůči návykovému sexuálnímu chování – že se naše životy staly neovladatelné.“ Poctivým projitím Prvního kroku jsme položili základy pro naše uzdravení. Záhy jsme si uvědomili, že je nutné přijmout nezbytná opatření proto, aby práce na Dvanáctikrokovém programu byla efektivní a funkční.

Náš program není složeným ze slov „nedělat“, ale ze slov „udělat“. Co tedy mnozí členové SAA udělali proto, aby se uzdravovali v rámci programu?

  1. BYLI JSME DŮKLADNÍ A PEČLIVÍ Identifikovali a odkryli jsme vzorce a zákonitosti našeho sexuálního chování. Vytvořili jsme sexuální historii svých životů. Tato historie zahrnovala zpětně události spojené s rodinným prostředím, ve kterém jsme vyrůstali, popřípadě i jiné dřívější události, které měly vliv na naši sexualitu. Prozradila nám, jaké vzorce chování se u nás vyvinuly a jak se v čase měnily.
  2. NIC JSME NESKRÝVALI O těchto chováních, událostech jsme řekli sponzorovi a skupině.
  3. VNITŘNÍ KRUH Definovali a zapsali jsme si konkrétní chování, které pro nás znamenaly acting out. Acting out mění naše datum střízlivosti.
  4. VYTYČILI JSME SI HRANICE Vytyčili jsme si hranice, za kterými se ukrývaly nebezpečné varianty chování, které nás vedly k relapsům. Překročením těchto hranic se sice nemění naše datum střízlivosti, ale naše střízlivost je v ohrožení. O těchto hranicích jsme mluvili ve skupině, anebo se sponzorem.
  5. DEN PO DNI Den pod ni jsme začali abstinovat od návykového sexuálního chování.