SAA Anonymní sexholici

Česká republika

Hlavní stránka Kde se scházíme? Chci vám zanechat zprávu Často kladené otázky Akce

Obsah

12 tradic SAA - Anonymních sexholiků?

Dvanáct kroků a Dvanáct tradic, na které spoléháme, nám jsou oporou ve snaze dosáhnout našeho hlavního cíle: osvobodit se od návykového sexuálního chování a v tom samém pomáhat i ostatním sexholikům.

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě SAA.
 2. Pro účely naší skupiny existuje pouze jediná konečná autorita – milující Bůh, tak jak se projevuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí představitelé jsou pouze spolehliví služebníci, kteří nám nevládnou.
 3. Jediným požadavkem pro členství v SAA je touha přestat s návykovým sexuálním chováním.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo SAA jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel – předávat poselství sexholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina SAA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno SAA žádnému vnějšímu ani příbuznému podniku, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina SAA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.
 8. SAA - Anonymní sexholici by měli vždy zůstat neprofesionální, ale naše střediska služeb mohou zaměstnávat kvalifikované pracovníky.
 9. SAA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale můžeme vytvářet služební rady nebo komise přímo zodpovědné těm, kterým slouží.
 10. Anonymní sexholici nemají názory na vnější záležitosti, proto by jméno SAA nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti programu než na jeho propagaci; potřebujeme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu, TV a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám připomíná, že máme vždy dávat přednost zásadám před osobnostmi.