SAA Anonymní sexholici

Česká republika

Hlavní stránka Kde se scházíme? Chci vám zanechat zprávu Často kladené otázky Akce

Obsah

Anonymita

"Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám připomíná, že máme vždy dávat přednost zásadám před osobnostmi." Dvanáctá tradice se v činnosti našeho společenství projevuje na mnoha úrovních. Těmi základními jsou anonymita na úrovni osobní a mediální.

Na osobní úrovni zaručuje anonymita bezpečí všem členům společenství a návštěvníkům setkání, kde zvláště platí, že pamatujeme na náš závazek dodržování anonymity a důvěrnosti v takové míře, aby naše setkání bylo bezpečným místem pro každého z nás. Co jsme na setkání vyslechli a koho jsme tam viděli, je bráno jako důvěrné a zůstává to na tomto místě i po našem odchodu.

Rozhodnutí hovořit o svém členství v SAA mimo společenství, ať už se svými blízkými nebo přáteli, je osobní rozhodnutí každého ze členů. Vždy však musíme zachovávat důvěrnost a mimo společenství není přípustné mluvit o jiných sexholicích.

Anonymitou v mediálním prostoru (TV, internet, tisk aj.) chráníme jednak totožnost jednotlivých členů společenství, jednak nám anonymita slouží jako prevence proti pokušení stát se "mediální hvězdou spojenou s SAA". Principu anonymity ve vztahu k médiím odporuje zveřejnění fotografie a uvedení celého jména v souvislosti se společenstvím. Když je však tento princip dodržen, členové SAA mohou komunikovat v mediálním světě jako členové SAA - vždy mluví jen za sebe, nikoli za celé společenství.

Konečně, na ještě hlubší rovině vypovídá princip anonymity o ochotě členů vzdát se svých do sebe zahleděných povah, které jsou navýsost projevem naší nemoci. Jestliže odevzdáme naši vůli do péče Boha, jak Ho my sami chápeme, můžeme dosáhnout klidu a zdravých vztahů s ostatními lidmi.

Anonymita obsahuje ducha nesobecké služby a připomíná nám, že naše společenství stojí na duchovních principech, kdy dáváme přednost principům před osobnostmi. Připomíná nám základní účel našich skupin - předávat poselství ostatním sexholikům, kteří ještě trpí.