SAA Anonymní sexholici

Česká republika

Hlavní stránka Kde se scházíme? Chci vám zanechat zprávu Často kladené otázky Akce

Obsah

Sponzorství

Myšlenka sponzorství je hluboce zakořeněná ve Dvanáctikrokovém programu a zvláště pak ve Dvanáctém kroku, který nás vyzývá, abychom se přestali izolovat od ostatních a začali předávat poselství o uzdravení těm, kteří stále trpí. Sponzorství nám pomáhá úspěšně růst jak v programu, tak v procesu uzdravení.

Sponzoři jsou členové společenství SAA, kteří žijí podle principů Dvanácti kroků a Dvanácti tradic nejlépe, jak dovedou. Jsou ochotni se podělit o své uzdravování s ostatními lidmi ze společenství a jsou odhodlaní abstinovat. Dělí se o program v rozsahu svých vlastních zkušeností. Provází nás prací na programu SAA. Jsou to naši spoluzávislí a my se můžeme spolehnout na jejich podporu. Sponzoři a sponzorovaní jsou si rovni. Žádáme naše sponzory, aby nám pomohli v našem programu uzdravování na čtyřech úrovních: fyzické, emocionální a citové a duchovní.

Sponzorství je klíčem k úspěchu. Čerpáme a učíme se ze zkušeností sponzora, z jeho bojů, úspěchů i omylů. Vedle objasnění základů programu nám pomáhá i se stanovením a definicí sexuální střízlivosti. Na druhou stranu i sponzoři spoluprací s ostatními členy SAA a sdílením svých zkušeností, síly a naděje neustále obnovují a posilují i své vlastní uzdravení a střízlivost.

Náš program je založený na principu přitažlivosti: najděte si proto sponzora, který má to, co hledáte, a zeptejte se ho, jak toho dosáhl. Následně, na pravidelných setkáních, s vámi bude sdílet zkušenosti, sílu a naději s cílem vás podpořit a povzbudit k práci na Dvanáctikrokovém programu.

Člen SAA může pracovat s jedním nebo více sponzory, stejně jako může sponzora změnit, jestliže si to přeje. Podobně sponzor může mít více než jednoho sponzorovaného, kterého však může i odmítnout. Pokud se v blízkosti místa vašeho bydliště nenachází žádný sponzor, můžeme našim členům pomoci najít si sponzora na dálku.