Sample menu:

Setkání SAA v ČR

Skupina Naděje - SAA - anonymní sexholici BRNO
Kdy: čtvrtek v 17:30
Kde: Kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 303/5, Brno

Email:
saajarda1@gmail.com

Skupina Vítězství - SAA - anonymní sexholici OSTRAVA
Kdy: pondělí v 18:00
Kde: Salesiáni Dona Bosca, první patro, Vítkovická 28, Ostrava

Email:
saaostrava@saa-cesko.cz
Tel.:
+420 773134048 (Mário)
+420 778456174 (Jirka)

Skupina SAA - anonymní sexholici PRAHA
Kdy: úterý v 17:45
Kde: Armáda spásy, Lidická 18a, Praha - Smíchov

Email:
saapraha@centrum.cz
Tel.:
+420 734323343 (Jakub)

Založte skupinu ve vašem městě!!!
Dle 4. a 7. tradice SAA je každá skupina autonomní a soběstačná. Založit skupinu mohou dva lidé, kteří dle 3. tradice touží přestat s návykovým sexuálním chováním.
Se založením skupiny vám rádi pomůžeme a poradíme.

Email: saajarda1@gmail.com

SPIRITUALITA

Dvanáct kroků představuje srdce našeho programu, základní nástroj uzdravování. Ukrývají hloubku, o které jsme stěží mohli mít tušení, když jsem začínali. Když jsme na nich pracovali, prodělali jsme duchovní proměnu. V průběhu času jsme navázali vztah se Sílou vyšší než jsme my, přičemž každý z nás dospěl k poznání Vyšší moci svojí vlastní cestou.

Náš program stojí na duchovních základech. Pojmy Bůh či Vyšší moc, které používáme, nemají ve společenství SAA žádnou vazbu na konkrétní náboženství, církev či sektu. Program nabízí duchovní řešení pro naše problémy s návykovým sexuálním chováním, aniž by bylo vyžadováno dodržování nějakých pravd víry či jiných souborů pravidel.

Je na každém z nás, jak si tuto Sílu představuje, jak Ji pojmenuje nebo zda si Ji zosobní do samotné skupiny SAA nebo dokonce se rozhodne nevytvořit si žádnou koncepci.

Zjistili jsme, že Sílu, větší než je ta naše, potřebujeme, protože když jsme byli závislí jen na naší vlastní nestálé síle vůle, vrhalo nás to stále jen hlouběji do naší nemoci. V každém případě vám doporučujeme, abyste tomu dali čas a ponechali si otevřenou mysl. Mnozí z nás měli zpočátku problémy s koncepcí Boha či Vyšší síly, ale nakonec jsme si našli svoji vlastní představu, která nám pomohla postupovat dále v programu SAA. Platí také, že nikdo rozumný nikomu jeho víru nevyvrací, ano nevnucuje svoji. Tato cesta je otevřená pro každého, kdo si po ní přeje jít.

Dvanáct kroků je více než řada cvičení. Poskytují základní principy pro život. Většina z nás v nich našla příležitost, jak na denní bázi uplatňovat jeden nebo více kroků pro různé výzvy v našich životech. Postupem času se tyto duchovních principy obsažené v krocích prolnuly do našich myšlenek, pocitů a chování. Zjistili jsme, že na nich pouze nepracujeme – ale že podle nich i žijeme.

Tyto kroky jsou výrazem duchovních principů, které mohou být praktikováno ve všech oblastech života. Poctivost, ochota, odvaha, pokora, odpuštění, odpovědnost, vděčnost a víra jsou jen některé z názvů, kterými nazýváme duchovní principy.

Naše poselství je jednoduché a hluboké. Uzdravení z návykového sexuálního chování je možné prostřednictvím práce na Dvanácti krocích SAA. Na základě tohoto programu mnozí z nás dospěli k duchovnímu probuzení.

Při práci na Dvanácti krocích jsme opustili způsoby myšlení a jednání, které byly založené na strachu, studu a izolaci od ostatních. Učíme se spolehnout na poradenství a péči vyšší síly. Když jsme poprvé přišli do SAA, mohli jsme mít za cíl pouze přestat lhát a podvádět. Avšak zjistili jsme, že program přispívá k zásadní změně: od pyšného přesvědčení, že máme vše pod vlastní kontrolou ke kapitulaci a přijetí své nemoci. Naše sexuální střízlivost šla ruku v ruce s duchovním růstem.

Dostali jsme tak v životě novou šanci, šanci k objevení duchovního rozměru, o kterém předtím jen málokdo z nás věděl, že jej má k dispozici, anebo jej všemožně potlačoval a ignoroval.

Díky uplatňování těchto kroků a principů na denní bázi, v našich domovech, rodinách, práci aj. se udržujeme fyzicky, emocionálně a duchovně bdělými, čímž podporujeme pokrok v naše uzdravení.

Modlitba za poklid (Serenity Prayer)

Boře, dej mi klid,
přijmout to, co změnit nemohu,
odvahu,
změnit to, co změnit mohu,
a moudrost,
jedno od druhého rozeznat.

Modlitba Třetího kroku (Third Step Prayer)

Bože, odevzdávám se Ti, abys se mnou činil,
jak žádáš.
osvoboď mne z područí mého JÁ, abych byl
schopen lépe vykonávat Tvoji vůli.

Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo
svědectvím těm, kterým bych mohl být Tvojí mocí,
láskou a životní cestou nápomocen.
Děj se vždy
podle Tvé vůle!

Poznámka: Modlitba pochází z Velké Knihy Anonymních alkoholiků s. 72, (Big Book s. 63). Originál: "God, I offer myself to Thee--to build with me and to do with me as Thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do Thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of Thy Power, Thy Love, and Thy Way of life."

Modlitba Sedmého kroku (Seventh Step Prayer)

Můj Stvořiteli,
jsem teď ochoten celý se Ti odevzdat,
v dobrém i zlém.
Modlím se za to, abys odejmul všechny mé
charakterové vady, které jsou překážkou mé
užitečnosti Tobě i mým bližním.
Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat
Tvoji vůli. Amen.

Poznámka: Modlitba pochází z Velké knihy Anonymních alkoholiků s. 86, (Big Book s. 76). Originál: "My Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength, as I go out from here, to do your bidding. Amen“