Sample menu:

Setkání SAA v ČR

Skupina Naděje - SAA - anonymní sexholici BRNO
Kdy: čtvrtek v 17:30
Kde: Kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 303/5, Brno
Email: saabrno@saa-cesko.cz
Tel.: +420 737 963 108 (Roman)

Skupina Vítězství - SAA - anonymní sexholici OSTRAVA
Kdy: pondělí v 18:00
Kde: Salesiáni Dona Bosca, první patro, Vítkovická 28, Ostrava
Email: saaostrava@saa-cesko.cz
Tel.: +420 778 456 174 (Jirka)

Skupina SAA - anonymní sexholici PRAHA
Kdy: úterý v 17:45
Kde: Armáda spásy, Lidická 18a, Praha - Smíchov
Email: saapraha@saa-cesko.cz
Tel.: +420 734 323 343 (Jakub)

Založte skupinu ve vašem městě!
Dle 4. a 7. tradice SAA je každá skupina autonomní a soběstačná. Založit skupinu mohou dva lidé, kteří dle 3. tradice touží přestat s návykovým sexuálním chováním.
Se založením skupiny vám rádi pomůžeme a poradíme.

Email: info@saa-cesko.cz

ANONYMITA

"Anonymita je duchovním základem všech našich Tradic, která nám připomíná, že máme vždy dávat přednost zásadám před osobnostmi."

Dvanáctá tradice se v činnosti našeho společenství projevuje na mnoha úrovních. Těmi základními jsou anonymita na úrovni osobní a mediální.

Na osobní úrovni zaručuje anonymita bezpečí všem členům společenství a návštěvníkům setkání, kde zvláště platí, že pamatujeme na náš závazek dodržování anonymity a důvěrnosti v takové míře, aby naše setkání bylo bezpečným místem pro každého z nás. Co jsme na setkání vyslechli a koho jsme tam viděli, je bráno jako důvěrné a zůstává to na tomto místě i po našem odchodu.

Rozhodnutí hovořit o svém členství v SAA mimo společenství, ať už se svými blízkými nebo přáteli, je osobní rozhodnutí každého ze členů. Vždy však musíme zachovávat důvěrnost a mimo společenství není přípustné mluvit o jiných sexholicích.

Anonymitou v mediálním prostoru (TV, internet, tisk aj.) chráníme jednak totožnost jednotlivých členů společenství, jednak nám anonymita slouží jako prevence proti pokušení stát se "mediální hvězdou spojenou s SAA".
Principu anonymity ve vztahu k médiím odporuje zveřejnění fotografie a uvedení celého jména v souvislosti se společenstvím. Když je však tento princip dodržen, členové SAA mohou komunikovat v mediálním světě jako členové SAA - vždy mluví jen za sebe, nikoli za celé společenství.

Konečně, na ještě hlubší rovině vypovídá princip anonymity o ochotě členů vzdát se svých do sebe zahleděných povah, které jsou navýsost projevem naší nemoci. Jestliže odevzdáme naši vůli do péče Boha, jak Ho my sami chápeme, můžeme dosáhnout klidu a zdravých vztahů s ostatními lidmi.

Anonymita obsahuje ducha nesobecké služby a připomíná nám, že naše společenství stojí na duchovních principech, kdy dáváme přednost principům před osobnostmi. Připomíná nám základní účel našich skupin - předávat poselství ostatním sexholikům, kteří ještě trpí.