Sample menu:

Setkání SAA v ČR

Skupina Naděje - SAA - anonymní sexholici BRNO
Kdy: čtvrtek v 17:30
Kde: Kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 303/5, Brno

Email:
saajarda1@gmail.com

Skupina Vítězství - SAA - anonymní sexholici OSTRAVA
Kdy: pondělí v 18:00
Kde: Salesiáni Dona Bosca, první patro, Vítkovická 28, Ostrava

Email:
saaostrava@saa-cesko.cz
Tel.:
+420 773134048 (Mário)
+420 778456174 (Jirka)

Skupina SAA - anonymní sexholici PRAHA
Kdy: úterý v 17:45
Kde: Armáda spásy, Lidická 18a, Praha - Smíchov

Email:
saapraha@centrum.cz
Tel.:
+420 734323343 (Jakub)

Založte skupinu ve vašem městě!!!
Dle 4. a 7. tradice SAA je každá skupina autonomní a soběstačná. Založit skupinu mohou dva lidé, kteří dle 3. tradice touží přestat s návykovým sexuálním chováním.
Se založením skupiny vám rádi pomůžeme a poradíme.

Email: saajarda1@gmail.com

12 KROKŮ SAA – ANONYMNÍCH SEXHOLIKŮ

Dvanáct kroků a Dvanáct tradic, na které spoléháme, jsou nám oporou ve snaze dosáhnout náš hlavní cíl: osvobodit se od návykového sexuálního chování a v tom samém pomáhat i ostatním sexholikům.

1. Přiznali jsme, že jsme byli bezmocní vůči návykovému sexuálnímu chování – že se naše životy staly neovladatelné.

2. Dospěli jsme k víře, že Síla vyšší než naše vlastní nám může navrátit duševní zdraví.

3. Rozhodli jsme předat svou vůli a svůj život do péče Boha, jak mu rozumíme my sami.

4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami se sebou.

5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

6. Byli jsme zcela připraveni na to, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

8. Sepsali jsme seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě provést nápravu.

9. Provedli jsme nápravu kdekoliv nám to situace dovolila s výjimkou, kdy by naše počínání někomu ublížilo.

10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury a když jsme chybovali, ihned jsme se přiznali.

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my sami a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním sexholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.