Sample menu:

Setkání SAA v ČR

Skupina Naděje - SAA - anonymní sexholici BRNO
Kdy: čtvrtek v 17:30
Kde: Kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 303/5, Brno
Email: saabrno@saa-cesko.cz
Tel.: +420 737 963 108 (Roman)

Skupina Vítězství - SAA - anonymní sexholici OSTRAVA
Kdy: pondělí v 18:00
Kde: Salesiáni Dona Bosca, první patro, Vítkovická 28, Ostrava
Email: saaostrava@saa-cesko.cz
Tel.: +420 778 456 174 (Jirka)

Skupina SAA - anonymní sexholici PRAHA
Kdy: úterý v 17:45
Kde: Armáda spásy, Lidická 18a, Praha - Smíchov
Email: saapraha@saa-cesko.cz
Tel.: +420 734 323 343 (Jakub)

Založte skupinu ve vašem městě!
Dle 4. a 7. tradice SAA je každá skupina autonomní a soběstačná. Založit skupinu mohou dva lidé, kteří dle 3. tradice touží přestat s návykovým sexuálním chováním.
Se založením skupiny vám rádi pomůžeme a poradíme.

Email: info@saa-cesko.cz

12 KROKŮ SAA – ANONYMNÍCH SEXHOLIKŮ

Dvanáct kroků a Dvanáct tradic, na které spoléháme, jsou nám oporou ve snaze dosáhnout našeho hlavního cíle: osvobodit se od návykového sexuálního chování a v tom samém pomáhat i ostatním sexholikům.

1. Přiznali jsme, že jsme byli bezmocní vůči návykovému sexuálnímu chování – že se naše životy staly neovladatelné.

2. Dospěli jsme k víře, že Síla vyšší než naše vlastní nám může navrátit duševní zdraví.

3. Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do péče Boha, jak mu rozumíme my sami.

4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami se sebou.

5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

6. Byli jsme zcela připraveni na to, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

8. Sepsali jsme seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě provést nápravu.

9. Provedli jsme nápravu kdekoli nám to situace dovolila s výjimkou, kdy by naše počínání někomu ublížilo.

10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury a když jsme chybovali, ihned jsme se přiznali.

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my sami a modlili jsme se pouze za to, aby se nám dostalo poznání Jeho vůle a síly ji uskutečnit.

12. Výsledkem těchto Kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním sexholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.